A PINTURA

CAL É O CADRO QUE PROTAGONIZA A NOVELA? QUEN É O SEU AUTOR?BUSCA NA NOVELA OS NOMES DOS AUTORES DE GRAVADOS?QUE AUTORES DE GRAVADOS GALEGOS SON MÁIS IMPORTANTES OU RECOÑECIDOS?

ARTISTAS PLÁSTICOS

DEBUXANTES

QUE GALERIAS DE ARTE SE CITAN NA NOVELA? BUSCA UNHA IMAXE PARA QUE AS POIDAS COÑECER.


COA AXUDA DA/O PROFE DE PLÁSTICA DEBUXA OS CAMBIOS QUE VAI SUFRINDO O CADRO PARA COMUNICARSE CON ADRIÁN E XABIER. TEREDES QUE INVENTAR O QUE VE TEREIXA QUE TANTO A HORRORIZA PORQUE NON NOLO DI.
(Mira as páxs. 75, 77, 79, 84, 85, 105, 106, 122).
OS NOSOS GRAVADOS.


Ningún comentario:

Publicar un comentario