INSPIRACIÓN

ADRIÁN DI QUE O MEDO QUE SENTE NA CASA ENCANTADA LLE RECORDA AOS CONTOS DE LAREIRA NA CASA DA SÚA AVOA. RECOLLE ALGÚN CONTO DE TEUS AVÓS, SE PODE SER DE MEDO, E CÓNTAO NA CLASE PARA OS TEUS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS.


XABIER DI QUE O GUSTO POLAS HISTORIAS DE MEDO LLE VEÑEN DO ESCRITOR INGLÉS LOVECROFT.
  • INVESTIGA EN QUE ÉPOCA ESCRIBIU?
  • CALES SON OS TÍTULOS MÁIS COÑECIDOS DESTE ESCRITOR?
  • CAL É A ESENCIA DAS SÚAS HISTORIAS DE MEDO?
foto de Google

Ningún comentario:

Publicar un comentario